שיפור מקדם הספק כצעד להתייעלות אנרגטית

עודכן: 14 באפר׳ 2019

שיפור מקדם ההספק מבטיחה חיסכון באנרגיה חשמלית וניצול טוב יותר של המערכת.

במידה ומקדם ההספק לא עומד ביעד חברת החשמל אתם צפויים לקנסות חודשיים.

אנו מתקינים מערכות לשיפור מקדם ההספק ובכך לביטול קנסות לחברת החשמל

 

צרכני חשמל מסויימים, בעיקר מנועים צורכים בנוסף לצריכת החשמל הרגילה (האקטיבית), אנרגיה נוספת הנובעת מתכונותיהם החשמליות בזרם חילופין. אנרגיה זו מכונה אנרגיה ראקטיבית.

בניגוד לאנרגיה האקטיבית, המשמשת בפועל להפעלת הציוד והמכשירים השונים, האנרגיה הראקטיבית אינה ניתנת לניצול אצל הלקוח. יתרה מכך, היא מגדילה את העומס במערכות הייצור, המסירה והחלוקה וגורמת לאיבודי אנרגיה במערכת.


קוסינוס "פי" מקדם ההספק

מערכת אספקת החשמל מתוכננת לעמוד בהיקף מסוים של אנרגיה אקטיבית, וצריכת אנרגיה ראקטיבית באה על חשבון האנרגיה האקטיבית.

כדי למנוע צריכת אנרגיה ראקטיבית בלתי מבוקרת, נקבע יחס מרבי בין שני סוגי אנרגיה אלה. אצל לקוחות גדולים יחסית מותקן מונה מיוחד, לצריכת האנרגיה הראקטיבית, ובאמצעות נוסחאות מתאימות מחושב היחס בין שני סוגי האנרגיה. נתון זה מופיע בחשבון החשמל תחת השם: מקדם ההספק. מונים למדידת צריכת אנרגיה ראקטיבית מותקנים אצל כל הלקוחות המקבלים אספקה במתח עליון ובמתח גבוה, וכן אצל לקוחות המקבלים אספקה במתח נמוך מגודל חיבור של 3X100 אמפר ומעלה.


לדוגמא, על צרכן במתח נמוך בעל מקדם הספק של 0.74 תחול תוספת תשלום בשיעור של 22.5% ביחס לתשלום החודשי אם למשל התשלום עבור הצריכה החודשית הוא 40,000 ש"ח, הרי שתוספת התשלום שחלה עליו במקרה זה היא 40,000X22.5% - שהם 9000 ש"ח.


מקדם ההספק התקני בישראל הנדרש מלקוחות מתח נמוך הוא 0.92

מלקוחות מתח גבוה 0.9 ומלקוחות מתח עליון 0.87

 

​ תוספות תשלום בגין מקדם הספק נמוך
363 צפיות